تست : مغز شما چند سالشه ؟

ابتدا روی لینک زیر کلیک کنین.بعد دکمه استارت رو بزنین. بعد از یک آماده باش ۳ – ۲ – ۱ بایستی جای اعداد رو که چند لحظه نمایشداده می شه به خاطر بسپارین و روی جای اون ها به ترتیب از کم به زیاد کلیک کنین! بعد از چند مرحله، سن مغز شما با توجه…